עידכון אירועי כלבת לשנת 2018

מעודכן לתאריך 9/1/2018

מקרה כלבת מספר 1 לשנת 2018, בתן ממעוז חיים.
ביום שישי ה- 29/12/17 , תקף תן כלב השייך למשפחה מכפר רופין על גדר המערכת סמוך למעוז חיים. התן התנהג באגרסיביות והומת. גופת התן הובאה לבדיקה במכון הווטרינרי. בבדיקה הודגם במוחו נגיף הכלבת.
הכלב מחוסן והוסגר.

מקרה כלבת מספר 2 לשנת 2018, בתן מכפר רופין.
ביום שבת ה- 30/12/17 , נמצא תן בקיבוץ כפר רופין כשהוא מפגין התנהגות תוקפנית המבוטאת בנשיכת רכב. התן נורה על ידי פקח רט"ג, גופתו נשלחה לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון, שם נמצא כנגוע בנגיף הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 3 לשנת 2018, בתן משלוחות.
ביום א' ה- 31/12/17 , נמצא תן בקיבוץ אפטי בסמיכות לבית האריזה של התמרים בקיבוץ שלוחות.
התן נורה על ידי פקח רט"ג, נבדק במכון הווטרינרי על שם קמרון ונמצא נגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרי כלבת מספר 4 ו- 5 לשנת 2018, בתנים בכפר יהושע.
ביום ב' ה- 1/1/18 , נמצאו שני תנים מתים במתבן בכפר יהושע.
בבדיקת הגופות במכון הווטרינרי נמצא כי התנים היו נגועים בכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 6 לשנת 2018, בתן מטירת צבי.
ביום ג' ה- 2/1/18 , נמצאה גופת תן ממין נקבה באיזור המדגה של טירת צבי. הגופה נשלחה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון. במוח הודגם נגיף הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או עם בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 7 לשנת 2018, בתן מכפר ברוך.
ביום ד' ה- 3/1/18 , נורה תן במשק בחלק הצפון מערבי של כפר ברוך.
המשק אינו פעיל ואין בו בעלי חיים. התן נראה חולה מאד, ולכן נורה על ידי פקח רט"ג.
לא ידוע על מגע עם אדם או עם בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 8 לשנת 2018, בתן מכפר תבור.
ביום ד' ה- 3/1/18 , נורה תן בכפר תבור, עת התכוון לתקוף אדם שטייל עם כלבו. התן לא הגיע למגע עם הכלב או עם בעליו.
בבדיקת הגופה נמצא כי התן נגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע עם בני אדם אחרים או בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 9 לשנת 2018, בתן מנהלל.
ביום ה' ה- 4/1/18 , נורה תן בנהלל, במשק בפאתי המושב. התן נראה חולה ונורה על ידי פקח רט"ג. הגופה נשלחה לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי ובבדיקתה נמצא כי התן היה נגוע בכלבת.
המשק אינו פעיל ויש בו סוס, עז ומספר כלבים. הכלבים מחוסנים. כל בעלי החיים יחוסנו.
לא ידוע על מגע עם בני אדם אחרים או בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 10 לשנת 2018, בעגלה ברפת חלב בנהלל.
ביום ב' ה- 8/1/18 מתה עגלה, בת כשלושה שבועות ברפת מושבית בנהלל. העגלה הפגינה חוסר רצון לאכול חלב, טנזמוס ויממה לפני המוות הופיע קצף בפה. ראש העגלה הובא לבדיקה במכון הווטרינרי ע"ש קמרון ובמוחה הודגם נגיף הכלבת.
העגלה נולדה ברפת אחרת בנהלל והועברה למשק בו היה אבחון של כלבת בעגל צעיר לפני כשלושה שבועות. העברת העגלה למשק הייתה לאחר האבחון הקודם, כך שמדובר באירוע הדבקה נפרד. מועד ומיקום ההדבקה לא ידוע. הרפת בה נולדה תחוסן כנגד כלבת, הרפת בה מתה מחוסנת.

מקרה כלבת מספר 11 לשנת 2018, בעגלה ברפת חלב בנהלל.
ביום ג' ה- 9/1/18 מתה עגלה, בת כ- 17 חודשים ברפת מושבית בנהלל. העגלה מתה באופן פתאומי. הרפת כולה, כולל העגלה, חוסנו בנובמבר. עקב אירועי כלבת ברפת הובא מוחה של העגלה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון.
במוח הודגם נגיף הכלבת.
הרפת בהסגר, תקופת ההסגר תותאם מחדש.

מקרה כלבת מספר 12 לשנת 2018, בתן מכפר ברוך.
ביום ג' ה- 9/1/18 נמצא תן מת בכפר ברוך.
התן הובא לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון, שם נמצא כנגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 13 לשנת 2018, בתן ממנחמיה.
ביום ג' ה- 9/1/18 נורה תן במטמנת הפסולת חגל, בסמוך לקיבוץ מנחמיה. התן נראה חולה ופקח רט"ג ירה בו.
התן הובא לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון, ובמוחו הודגם נגיף.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 14 לשנת 2018, בתן ממנחמיה.
ביום ה' ה- 11/1/18 נורה תן בסמוך לקיבוץ מנחמיה, לאחר שרדף אחרי רכב. פקח רט"ג שירה בתן שלח את גופת התן לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון. התן נמצא נגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 15 לשנת 2018, בתן מעין חרוד מאוחד.
ביום א' ה- 14/1/18 נמצא תן מת ליד הלול של קיבוץ עין חרוד מאוחד. הגופה הובאה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון, התן נמצא נגוע בכלבת.