עידכון אירועי כלבת לשנת 2018

מעודכן לתאריך 17/12/2018

מקרה כלבת מספר 1 לשנת 2018, בתן ממעוז חיים.
ביום שישי ה- 29/12/17 , תקף תן כלב השייך למשפחה מכפר רופין על גדר המערכת סמוך למעוז חיים. התן התנהג באגרסיביות והומת. גופת התן הובאה לבדיקה במכון הווטרינרי. בבדיקה הודגם במוחו נגיף הכלבת.
הכלב מחוסן והוסגר.

מקרה כלבת מספר 2 לשנת 2018, בתן מכפר רופין.
ביום שבת ה- 30/12/17 , נמצא תן בקיבוץ כפר רופין כשהוא מפגין התנהגות תוקפנית המבוטאת בנשיכת רכב. התן נורה על ידי פקח רט"ג, גופתו נשלחה לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון, שם נמצא כנגוע בנגיף הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 3 לשנת 2018, בתן משלוחות.
ביום א' ה- 31/12/17 , נמצא תן בקיבוץ אפטי בסמיכות לבית האריזה של התמרים בקיבוץ שלוחות.
התן נורה על ידי פקח רט"ג, נבדק במכון הווטרינרי על שם קמרון ונמצא נגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרי כלבת מספר 4 ו- 5 לשנת 2018, בתנים בכפר יהושע.
ביום ב' ה- 1/1/18 , נמצאו שני תנים מתים במתבן בכפר יהושע.
בבדיקת הגופות במכון הווטרינרי נמצא כי התנים היו נגועים בכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 6 לשנת 2018, בתן מטירת צבי.
ביום ג' ה- 2/1/18 , נמצאה גופת תן ממין נקבה באיזור המדגה של טירת צבי. הגופה נשלחה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון. במוח הודגם נגיף הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או עם בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 7 לשנת 2018, בתן מכפר ברוך.
ביום ד' ה- 3/1/18 , נורה תן במשק בחלק הצפון מערבי של כפר ברוך.
המשק אינו פעיל ואין בו בעלי חיים. התן נראה חולה מאד, ולכן נורה על ידי פקח רט"ג.
לא ידוע על מגע עם אדם או עם בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 8 לשנת 2018, בתן מכפר תבור.
ביום ד' ה- 3/1/18 , נורה תן בכפר תבור, עת התכוון לתקוף אדם שטייל עם כלבו. התן לא הגיע למגע עם הכלב או עם בעליו.
בבדיקת הגופה נמצא כי התן נגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע עם בני אדם אחרים או בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 9 לשנת 2018, בתן מנהלל.
ביום ה' ה- 4/1/18 , נורה תן בנהלל, במשק בפאתי המושב. התן נראה חולה ונורה על ידי פקח רט"ג. הגופה נשלחה לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי ובבדיקתה נמצא כי התן היה נגוע בכלבת.
המשק אינו פעיל ויש בו סוס, עז ומספר כלבים. הכלבים מחוסנים. כל בעלי החיים יחוסנו.
לא ידוע על מגע עם בני אדם אחרים או בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 10 לשנת 2018, בעגלה ברפת חלב בנהלל.
ביום ב' ה- 8/1/18 מתה עגלה, בת כשלושה שבועות ברפת מושבית בנהלל. העגלה הפגינה חוסר רצון לאכול חלב, טנזמוס ויממה לפני המוות הופיע קצף בפה. ראש העגלה הובא לבדיקה במכון הווטרינרי ע"ש קמרון ובמוחה הודגם נגיף הכלבת.
העגלה נולדה ברפת אחרת בנהלל והועברה למשק בו היה אבחון של כלבת בעגל צעיר לפני כשלושה שבועות. העברת העגלה למשק הייתה לאחר האבחון הקודם, כך שמדובר באירוע הדבקה נפרד. מועד ומיקום ההדבקה לא ידוע. הרפת בה נולדה תחוסן כנגד כלבת, הרפת בה מתה מחוסנת.

מקרה כלבת מספר 11 לשנת 2018, בעגלה ברפת חלב בנהלל.
ביום ג' ה- 9/1/18 מתה עגלה, בת כ- 17 חודשים ברפת מושבית בנהלל. העגלה מתה באופן פתאומי. הרפת כולה, כולל העגלה, חוסנו בנובמבר. עקב אירועי כלבת ברפת הובא מוחה של העגלה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון.
במוח הודגם נגיף הכלבת.
הרפת בהסגר, תקופת ההסגר תותאם מחדש.

מקרה כלבת מספר 12 לשנת 2018, בתן מכפר ברוך.
ביום ג' ה- 9/1/18 נמצא תן מת בכפר ברוך.
התן הובא לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון, שם נמצא כנגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 13 לשנת 2018, בתן ממנחמיה.
ביום ג' ה- 9/1/18 נורה תן במטמנת הפסולת חגל, בסמוך לקיבוץ מנחמיה. התן נראה חולה ופקח רט"ג ירה בו.
התן הובא לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון, ובמוחו הודגם נגיף.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 14 לשנת 2018, בתן ממנחמיה.
ביום ה' ה- 11/1/18 נורה תן בסמוך לקיבוץ מנחמיה, לאחר שרדף אחרי רכב. פקח רט"ג שירה בתן שלח את גופת התן לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון. התן נמצא נגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 15 לשנת 2018, בתן מעין חרוד מאוחד.
ביום א' ה- 14/1/18 נמצא תן מת ליד הלול של קיבוץ עין חרוד מאוחד. הגופה הובאה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון, התן נמצא נגוע בכלבת.

מקרה כלבת מספר 16 בעגל בקר בשר ממעוויה.
ביום ה' ה- 17/1/18 מת עגל בקר בשר בן כחודש וחצי בעדר הרועה מחוץ למעוויה.
העגל הפגין התנהגות מוזרה שהתבטאה בווקליזציה בלתי פוסקת, חוסר תאבון, ריור רביצה וטנזמוס.
לאחר המוות הובא הראש למכון הווטרינרי, במעבדת הכלבת נמצא כי העגל היה נגוע בכלבת.
המגדל הופנה לטיפול מערכת הבריאות.

מקרה כלבת מספר 17 בעגל בקר בשר מכפר סאלד.
ביום ו' ה- 19/1/18 אובחן נגיף הכלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון במוחו של עגל פיטום מכפר סאלד. העגל, עגל במפטמה במשקל של כ- 400 ק"ג יליד עדר בקר לבשר מכפר סאלד, חלה וטופל על ידי הצוות והרופא המטפל. 3 ימים לאחר מכן מת, ומוחו נדגם לבדיקת הכלבת.
הצוות והרופא המטפל הופנו למשרד הבריאות.

מקרה כלבת מספר 18 בתן על הגדר המערכת בסמוך לחמת גדר.
ביום ו' ה- 19/1/18 נורה תן חולה בסמוך לגדר המערכת על ידי פקח רט"ג. התן הועבר לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון, שם אובחן כנגוע במחלת הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 19 בתן מעין חרוד מאוחד.
ביום שבת ה- 20/1/18 נורה תן במטע ליד עין חרוד מאוחד על ידי פקח רט"ג. התן הועבר לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון, ובמוחו הודגם נגיף הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 20 בתן מכפר רופין.
ביום א' ה- 21/1/18 נורה תן במטע ליד עין חרוד מאוחד על ידי פקח רט"ג. התן הועבר לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון, ואובחן כנגוע בנגיף הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 21 בתן מניר דוד.
ביום ב' ה- 29/1/18 נמצא תן מת ליד בריכות הדגים של ניר דוד. ככל הנראה התן נדרס. הגופה הובאה לבדיקת כלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון. בבדיקה אובחן נגיף הכלבת במוחו של התן.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 22 בתן מבית שערים.
ביום ב' ה- 29/1/18 נורה תן במשק חקלאי בבית שערים. התן נראה חולה, למקום הוזעק פקח רט"ג שביצע את הירי ושלח את הגופה לבדיקה במכון הווטרינרי בבית דגן, שם אובחנה מחלת הכלבת במוח. במשק אין בעלי חיים.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 23 בתן משדה אליהו.
ביום א' ה- 28/1/18 נראה בשדה אליהו תן שהפגין תוקפנות כלפי רכב. תושב המקום דרס את התן והזעיק פקח למקום. הגופה נשלחה למכון הווטרינרי על שם קמרון, שם אובחן התן כנגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 24 בתן מאמץ.
ביום חמישי ה- 1/2 הרגו שני כלבים תן בהרחבה של מושב אמץ שבעמק חפר. התן נכנס לחצר בית בקצה המזרחי של הישוב, שם נתקל בכלבים של בעל הבית אשר, כאמור, הרגו אותו.
התן הובא לבדיקת כלבת במעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון, ונמצא נגוע במחלת הכלבת.
הכלבים חוסנו בינואר 2018 , ויוכנסו להסגר. בעליהם הופנה ללשכת הבריאות.

מקרה כלבת מספר 25 בתן ממנחמיה.
ביום א' ה- 4/2 נראה בשעות היום תן חולה ליד מנחמיה. התן נורה על ידי ציד שהזעיק פקח רט"ג למקום. האחרון דאג למשלוח גופת התן למעבדות המכון הווטרינרי על שם קמרון, ובבדיקות נמצא התן נמצא נגוע במחלת הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 26 בתן מטיבה בעמק יזרעאל.
ביום א' ה- 4/2 נמצא תן מת בישוב טייבה שבעמק יזרעאל על ידי פקח מ.א גלבוע.
גופת התן נשלחה לבדיקת כלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון. במעבדת הכלבת הודגם נגיף הכלבת במח התן.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 27 בתן מניר דוד.
ביום 12/2/2018 נמצא תן נגוע בכלבת.
התן נשלח לבדיקת כלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון. בבדיקה אובחן נגיף הכלבת במוחו של התן.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 28 בתן מכפר רופין.
ביום א' ה- 18/2/18 , נצפה תן אפאטי בשטח סמוך לכפר רופין. התן נורה על ידי פקחי רט"ג, גופתו הובאה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון. במעבדת הכלבת הודגם נגיף הכלבת במוחו.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 29 בתן מהיוגב.
ביום ג' ה- 20/2/18 , נמצא תן מת במתבן של רפת חלב במושב היוגב. המתבן נמצא בקצה הרפת, מרוחק מסככות בעלי החיים. הפרות והעגלות/ים ברפת אינם מחוסנים.
התן הובא לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי ע"ש קמרון ואובחן כנגוע בנגיף הכלבת.
על הרפת הוטל הסגר, הבקר יחוסן.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים אחרים

מקרה כלבת מספר 30 בעגל מבית שערים.
ביום ג' ה- 20/2/18 , מת עגל בן חודשיים ו- 8 ימים ברפת מושבית בבית שערים. העגל הפגין סימנים עצביים שכללו טנזמוס, ווקליזציה חריגה, ריור ועיוורון בימים האחרונים. עקב החשד לכלבת נשלח הראש לבדיקה במעבדת הכלבת במכון
הווטרינרי ע"ש קמרון, שם הודגם נגיף הכלבת במח.
הרפת חוסנה 8 ימים לפני המלטת העגל כנגד כלבת. על הרפת הוטל הסגר.
העובדים ברפת ושאר המשפחה הופנו למשרד הבריאות. במשק שני כלבים ו- 4 חתולים שחוסנו בדצמבר כנגד כלבת ויקבלו זריקת דחף נוספת.

מקרה כלבת מספר 31 בתן מקיבוץ משמר העמק.
ביום שבת ה- 24/2/18 , הומת תן בקיבוץ משמר העמק. התן נורה כ- 150 מ' מהאורווה והובא לבדיקת כלבת עקב התנהגותו. במכון הווטרינרי אומת החשד והתן אובחן כנגוע בנגיף הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אנשים.

מקרה כלבת מספר 32 בתן מקיבוץ מגידו.
ביום שבת ה- 24/2/18 , הומת תן בקיבוץ מגידו שהתנהג מוזר ונחשד לכן לנגיעות בכלבת. החשד אומת כאשר הראש של התן נבדק במעבדת הכלבת במכון הוטרינרי על שם קמרון והודגם במח נגיף הכלבת.
התן הסתובב במרכז הקיבוץ. לא ידוע על מגע עם אנשים.

מקרה כלבת מספר 33 בעגלה מכפר יהושע.
ביום א' ה- 25/2/18 , מתה עגלה בת כשנה ברפת מושבית בכפר יהושע. העגלה הפגינה סימנים עצביים שכללו ווקליזציה חריגה, רביצה וסימנים עצביים נוספים בימים לפני המוות. עקב החשד לכלבת נשלח הראש לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי ע"ש קמרון, שם הודגם נגיף הכלבת במח.
הרפת אינה מחוסנת כנגד כלבת. על הרפת הוטל הסגר, ובעלי החיים שבה יחוסנו.
בעגלה טיפלו 5 אנשים, שהופנו לטיפול משרד הבריאות.

מקרה כלבת מספר 34 בתן מקיבוץ שריד.
ביום ה' ה- 1/3/18 הומת תן שנמצא במצב גסיסה בקיבוץ שריד. גופת התן נשלחה לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי ע"ש קמרון, ונמצא כי התן היה נגוע במחלת הכלבת.
התן נמצא כ- 200 מ' מהאורווה אך לא ידוע על מגע עם בעלי חיים בכלל )רפת, אורווה ואחרים( או עם אנשים.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 35 בתן מניר דוד.
ביום 5/3/2018 נמצא תן נגוע בכלבת.
התן נשלח לבדיקת כלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון. בבדיקה אובחן נגיף הכלבת במוחו של התן.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 36 בתן מסנדלה.
ביום ד' ה- 7/3/17 הומת תן שהסתובב באיזור החממות של הכפר סנדלה ונראה חולה וחשוד לכלבת.
התן הומת על ידי חקלאי שהופנה לטיפול משרד הבריאות, לא היתה נשיכה ולא היו שריטות. הגופה הובאה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון, ובמעבדת הכלבת הודגם נגיף הכלבת ברקמת המח.
לא ידוע על מגע עם אדם אחר או בעלי חיים

מקרה כלבת מספר 37 בתן מבית שערים.
ביום א' ה- 11/3/18 נמצא תן מת בחצר משק בבית שערים. גופת התן נשלחה לבדיקה במכון הווטרינרי, ובמעבדת הכלבת נמצא כי התן היה נגוע בנגיף הכלבת.
המשק כולל דיר צאן ומפטמת עגלים. בעלי החיים במשק מחוסנים כנגד כלבת, כולל הכלבים שקיבלו לאחרונה זריקת חיסון דחף.
לא ידוע על מגע עם אדם אחר או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 38 בכלב משמורת תל דן.
ביום א' תקף כלב משוטט לא מוכר 3 מטיילים בשמורת תל דן. הכלב הומת על ידי המטיילים וגופתו הובאה לבדיקה במכון הווטרינרי. במעבדת הכלבת הודגם במח הכלב נגיף הכלבת.
המטיילים הופנו לטיפול משרד הבריאות.
בשמורת תל דן היו 3 מקרי כלבת בתנים בשנת 2017 , האחרון שבהם באוגוסט 2017 .

מקרה כלבת מספר 39 בתן מכפר יהושע.
ביום ד' ה- 21/3/18 נמצא תן בסמיכות למשק מושבי בכפר יהושע המצוי בהסגר עקב מקרה כלבת בעגלה.
התן נראה גוסס, הפגין סימנים עצביים, הומת וגופתו נשלחה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון. במעבדת הכלבת נמצא כי התן היה נגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע של התן החולה עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 40 בתן מירדנה.
ביום ד' ה- 21/3/18 נמצא תן חולה במושב ירדנה במשק בו היו מספר אירועי כלבת.
התן הומת על ידי החקלאי, גופתו נאספה על ידי פקח רט"ג ונשלחה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון. במעבדת הכלבת נמצא כי התן היה נגוע בכלבת.
לא ידוע על מגע של התן החולה עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 41 בכלב מדליית אל כרמל.
ביום ד' ה- 28/3/18 הומת כלב מדליית אל כרמל על רקע סימנים עצביים. הכלב, כבן שנה, לא מחוסן, אושפז עקב סימנים עצביים. החשד היה לכלבלבת, אך לאחר החמרת הסימנים הכלב הומת וגופתו נשלחה לבדיקה במעבדת הכלבת של המכון הווטרינרי על שם קמרון, שם נמצא כי היה נגוע בכלבת.
צוות המרפאה וכל מי שבא במגע עם הכלב הופנו לטיפול מערכת הבריאות.
כלב שכן, שחוסן לאחרונה בתחילת 2016 והיה במגע עם הכלב החולה בכלבת הוסגר לתצפית כלבת.

מקרה כלבת מספר 42 בתן מכפר יובל.
ביום ו' ה- 30/3/18 , הותקף כלב על ידי תן בכפר יובל. התן הומת, הובא לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון ונמצא נגוע בכלבת.
הכלב שהותקף, מחוסן באופן סדיר מספר רב של פעמים, הוסגר לתצפית כלבת.
אין מגע ידוע עם בני אדם.

מקרה כלבת מספר 43 בגירית מחניון דרדרה.
ביום ב' ה- 2/4/18 , נמצאה גירית בחניון דרדרה שהפגינה סימנים עצביים שהתבטאו בתקיפת גלגלי רכב. הגירית הומתה על ידי פקח רט"ג, הובאה לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון ונמצאה נגועה במחלת הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 44 בטלה מהכפר עג'ר.
ביום ד' ה- 18/4/18 התקבלה הודעה על שני טלאים בכפר עג'ר שמתנהגים בצורה מוזרה הכוללת תוקפנות. הטלאים, חלק מקבוצה של כ- 40 טלאים בני 3 חודשים נקנו מעדר ברמת הגולן ומוחזקים בסככה בסמוך לכפר עג'ר שאינה מגודרת. כ- 3 שבועות טרם הופעת הסימנים הותקפו הטלאים וכלב השמירה על ידי כלבים משוטטים.
הטלאים הופרדו, הפגינו תוקפנות, חוסר יכולת לשתות, חוסר מנוחה, ווקליזציה ואף ריור מוגבר. על שני הטלאים נמצאו סימני תוקפנות.
ביום ה' ה- 19/4 מת אחד הטלאים והובא לבדיקה במכון הווטרינרי, ובמעבדת הכלבת נמצא כי הטלה היה נגוע בכלבת.
על העדר הוטל הסגר, העדר חוסן ובעל העדר ומשפחתו הופנו לטיפול במשרד הבריאות.

מקרה כלבת מספר 45 בתן מנהלל.
ביום ב' ה- 30/4/18 נצפה תן בנהלל כשהוא רועד ונראה חולה. התן נצפה בקצה משק במושב, פקח המועצה נקרא, התן נורה וגופתו נשלחה לבדיקה.
במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון אובחן נגיף הכלבת במוחו של התן.
לא ידוע על מגע של התן עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 46 בסוס ממעוויה.
ביום ג' ה- 1/5/18 נקרא רופא פרטי לטפל בסוס במעוויה. הסוס היה במרעה עד לפני 3 חודשים. הסימנים כללו לעיסה בלתי פוסקת, ריור וטיקים. הועלה החשד לכלבת.
ביום ד' ה- 2/5 הסוס מת, ראשו הובא לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון. במח הסוס נמצא נגיף הכלבת.
13 אנשים שהיו במגע עם הסוס הופנו לטיפול לשכת הבריאות.
לא היה מגע של הסוס עם בעלי חיים אחרים.

מקרה כלבת מספר 47 בכלב מדליית אל כרמל.
ביום ד' ה- 2/5 הומת בדליית אל כרמל כלב בן 5 חודשים לא מחוסן כנגד כלבת שהראה סימנים עצביים.
התופעות כללו קשיי בליעה, קשיי סגירה של הפה, שיתוק של הלשון ואטקסיה. גופת הכלב הובאה לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון. במעבדת הכלבת אובחן כי הכלב היה נגוע בנגיף הכלבת.
בני המשפחה הופנו לטיפול משרד הבריאות.

מקרה כלבת מספר 48 בכלב מדליית אל כרמל.
ביום ב' ה- 7/5 הומת בדליית אל כרמל כלב בן 7 שנים לא מחוסן כנגד כלבת שהראה סימנים עצביים. הכלב נמצא במרחק מספר עשרות מטרים מהמקום בו נמצא הכלב שאובחן ב – 29/3 ולא אותר על ידי הרופא הרשותי באזור האירוע שהוגדר לאחר האירוע הראשון.
התופעות כללו קשיי בליעה, קשיי סגירה של הפה, ושיתוק לשון. המוח נשלח לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרוןר, ובמעבדת הכלבת אובחן כי הכלב היה נגוע בנגיף הכלבת.
עם הכלב באו במגע הבעלים שהופנו למשרד הבריאות.

מקרה כלבת מספר 49 בכלב מדובב.
ביום ב' ה- 7/5 הומת כלב זכר בן כחצי שנה מדובב לאחר שהפגין סימנים עצביים שכללו תוקפנות (נשך את בעליו יומיים קודם לכן), חוסר שקט, התנהגות מוזרה וחוסר יציבות. ראש הכלב הובא לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי, ובמוח הודגם
נגיף הכלבת.
לטענת הבעלים הכלב ננשך בגבו כעשרה ימים טרם שינויי ההתנהגות.
עם הכלב באו במגע בני המשפחה שהופנו למשרד הבריאות.

מקרה כלבת מספר 50 בעגל ממעוויה.
ביום ד' ה- 9/5/18 התקבל דיווח על עגל ממעוויה המתנהג באופן מוזר.
הסימנים כללו נשימה כבדה ווקולזציה. העגל, עגל מרפת החלב בן כ- 1/2 שנה הועבר לפי הרישום לרש"פ, ונמצא במפטמה של כ- 10 עגלים.
ביום ה' ה- 10/5 העגל מת, ראשו הוסר והובא לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון. במעבדת הכלבת נמצא נגיף הכלבת במח העגל.
המפטמה בהסגר.
הבעלים ושני ילדיו טופלו על ידי משרד הבריאות.

מקרה כלבת מספר 51 בתן מחמת גדר.
ביום א' ה- 3/6/18 תן זהוב תקף ונשך 3 מטיילות בחמת גדר. למקום הוזעק פקח רט"ג שהמית שני תנים. הגופות נשלחו לבדיקה במכון הווטרינרי על שם קמרון. במוחו של אחד התנים אובחן נגיף הכלבת.
הנשים הנשוכות הופנו לטיפול משרד הבריאות.

מקרה כלבת מספר 52 בתן מדובב.
ביום ג' ה- 12/6/18 נמצא בסמוך לדובב בגבול הלבנון תן חולה שהראה סימנים עצביים שכללו כשילה, תוקפנות, הטיית ראש ואדישות. למקום הוזעק הרופא הרשותי שהמית את התן ושלח את הגופה לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי ע"ש קמרון. במוחו של התן אובחן נגיף הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.
בדובב היה אירוע כלבת בכלב לא מחוסן בחודש שעבר, מאי 2018 .

מקרה כלבת מספר 53 בתן ממעוז חיים.
ביום ג' ה- 3/7/18 נמצא בסמוך למעוז חיים תן חולה. התן עמד לצד הכביש ולא נרתע ממעבר כלי רכב ובני אדם, חזות התן היתה ירודה – קרחות, ריור ומראה חשוד.
למקום הוזעק פקח של המועצה האזורית שהמית את התן ושלח את הגופה לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי ע"ש קמרון. במוחו של התן אובחן נגיף הכלבת.
לא ידוע על מגע עם אדם או בעלי חיים.

מקרה כלבת מספר 54 בכלב מגונן.
ביום ב' ה- 23/7/18 אובחן נגיף הכלבת במוחה של גורת כלב רועים אוסטרלי בת 4.5 מגונן. הגורה, כלבה לא מחוסנת, הועברה בגיל חודשיים מבית גידול במשמר העמק לבקר הבשר בגונן, שם הוחזקה חופשיה בהשגחת הצוות או קשורה. ביום ה' ה- 19/7/18 הפגינה הגורה הליכה לא יציבה ואיטיות אשר התפתחו לסימנים עצביים.
ביום שבת ה- 21/7 . עקב כך הובאה לטיפול במרפאה וטרינרית שם עלה החשד לכלבת. הכלבה מתה למחרת, וגופתה נשלחה לאבחון במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי, שם אובחן נגיף הכלבת כאמור לעיל.
הכלבה באה במגע עם צוות ענף הבקר לבשר, הרופאה הקלינית ועוד 12 אנשים, בהם ילדים. כל האנשים שבאו במגע אפשרי הופנו לטיפול משרד הבריאות.

מקרה כלבת מספר 55 בתן מחמת גדר.
ביום ב' ה- 6/8/18 ננשכו שני עובדי אתר חמת גדר על ידי תן באתר. התן הומת על ידי עובד אחר והובא לבדיקה פתולוגית במכון הווטרינרי על שם קמרון. במעבדת הכלבת אובחן כי התן (נקבה) היה נגוע בכלבת.
העובדים הופנו לטיפול מערכת הבריאות.

מקרה כלבת מספר 56 בתן מניר דוד.
ביום א' ה- 23/9/18 ננשך עובד מחצבת בית אלפא על ידי תן, שאחר כך נצפה בתחנת הדלק הסמוכה כשהוא מפגין התנהגות מוזרה, חדר לניר דוד והומת על ידי הרבש"ץ.
גופת התן הובאה לבדיקה במעבדת הכלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון. במח התן אובחן נגיף הכלבת.
בני אדם שבאו במגע עם התן הופנו לטיפול משרד הבריאות. כלבה מחוסנת החשודה במגע עם התן הוכנסה להסגר ל – 45 ימים.

מקרה כלבת מספר 57 בתן מעמק המעיינות ניר דוד.
ביום ו' ה- 28/9/18 ננשכו מטיילים בפארק המעיינות, ליד עיון שוקק על ידי תנים.
פקחי הרט"ג המיתו 3 תנים באזור. הגופות הובאו לבדיקה במעבדות הפתולוגיה והכלבת במכון הווטרינרי על שם קמרון. במח אחד התנים אובחן נגיף הכלבת. שישה בני אדם שבאו במגע עם תנים בפארק המעיינות הופנו לטיפול משרד
הבריאות.

מקרה כלבת מספר 58 בתן מעמק המעיינות.
ביום שבת ה-20/10, זוהה תן חשוד בפארק המעיינות בניר דוד, עד כמה שיודע לא היה במגע עם בני אדם.
התן נורה ע"י רבש"צ היישוב והובא למכון הווטרינרי.
בבדיקה במכון הוטרינרי נמצא חיובי לכלבת.
זהו המקרה שלשישי החודש באזור זה.

מקרה כלבת מספר 59, בתן מתל דן
בתאריכים 30-13/10/2018 תקף תן מטיילים בשמורת תל דן.
בבדיקה במכון הוטרינרי נמצא התן חיובי לכלבת.

מקרה כלבת מספר 60 לשנת 2018
ביום 08.12.18 תו חשוד בכלבת תקף אדם בשמורת תל דן.
מחלת הכלבת אובחנה בגופת התן במכון הוטרינרי ב-12.12.18ליצירת קשר ב- whatsapp

ליצירת קשר

צרו איתנו קשר